marekgoliszewskibccRozmowa z Markiem Goliszewskim, prezesem i założycielem Business Centre Club.

- BCC jest prestiżową organizacją otoczenia biznesu, działającą od początku lat 90-tych. Prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej i obrony interesów polskich przedsiębiorców. Jak to przekłada się na faktyczne wsparcie?


- W praktyce wygląda to tak, że zbierane są opinie z firm, dotyczące procesów gospodarczych, działalności, otoczenia biznesu i są one następnie analizowane przez szereg instytucji i ekspertów wchodzących w skład struktury BCC. Propozycje konkretnych rozwiązań kierowane są do przedstawicieli rządu, poprzez udział w komisjach sejmowych czy też na formum Rady Dialogu Społecznego. To bardzo ważne i szanowane przez polityków gremium, które prezentuje interesy polskich przedsiębiorców, członków BCC. Przykładem takich działań jest choćby kwestia tak zwanej szarej strefy.

- Tworzył Pan Business Centre Club. Jaka jest wizja BCC i co wyróżnia tę organizację spośród innych instytucji otoczenia biznesu?


- Przede wszystkim naszymi członkami są indywidualne podmioty gospodarcze, firmy różnej wielkości i branż, skupione w 25 lożach regionalnych. Skupiamy obecnie około 1000 firm w 250 miastach. Wspieramy je poprzez szeroki zakres porad eksperckich, ale to co jest najważniejsze, to tak zwana "Polisa Bezpieczeństwa". Jest to realna pomoc między innymi w sporach firmy z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, czy nierzetelnymi kontrahentami. To reprezentowanie firmy w kontaktach z instytucjami państwowymi i Unii Europejskiej, mediami oraz innymi podmiotami życia gospodarczego jako rzecznik przedsiębiorców.


- Wspomniana przez Pana szara strefa jest problemem wielu branż. W tym także usług, takich jak budownictwo- wynika to z wysokich kosztów zatrudnienia legalnego pracownika, gdyż oprócz normalnej pensji, dochodzi jeszcze szereg danin publicznych takich jak ZUS i podatek. Powoduje to dość często niezadowolenie budowlańców ze stawki godzinowej. Ale wiem, że problem jest szerszy. Co BCC robi w kwestii zwalczania szarej strefy?


- Problem szarej strefy faktycznie istnieje i należy go rozwiązać konkretnymi działaniami. Gdy państwo wprowadza dogodne rozwiązania dla firm, przejrzystość w podatkach, proceder ten jest niewspółmiernie mniejszy. Potrzeba zmiany niektórych przepisów, większej klarowności. W temacie szarej strefy współpracujemy z Ministrestwem Finansów i w ramach inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. W ramach tego projektu co roku wydawany jest specjalny raport, który zawiera opinie ekspertów i rekomendacje, jak skutecznie walczyć z szarą strefą. Ważna jest edukacja przedsiębiorców. Mówimy: "wystawiajcie paragony, faktury, kupujcie legalnie". Zjawisko szarej strefy jest widoczne głównie w biznesie paliwowym, czy tytoniowym. Trzeba poprawić prawo w tym zakresie, ale też nobilitować i promować przedsiębiorców którzy działają i zatrudniają legalnie.


- Jak zatem ocenia Pan realną pomoc rządu dla polskich firm, głównie małych? Uchwalona przez rząd Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju autorstwa wicepremiera Morawieckiego jest jakąś szansą?


- Jeśli chodzi o Strategię, to dobrze, że dokument, który wskazuje kierunki w jakich powinniśmy podążać w kolejnych latach, został formalnie zaakceptowany przez rząd. Pozwoli on na szereg zmian na lepsze, takich jak zastosowanie zapisu prawa do błędu przedsiębiorcy, zasadę domniemania niewinności, większe partnerstwo na linii urząd- firma. Sytuacja gospodarcza w naszym kraju wygląda następująco: PiS musi spełnić obietnice wyborcze, takie jak 500 +, wzrost płacy minimalnej oraz inne działania, na które rząd potrzebuje pieniędzy. Tymczasem mamy duży dług publiczny i aby wszystko działało sprawnie potrzebne jest inicjowanie rozwoju przedsiębiorczości. Rozwój przedsiębiorczości to wzrost inwestycji, a inwestycje firm prywatnych to aż 70%-80% ogółu. Zaufanie przedsiębiorców do państwa powinno być podstawą wszystkich działań.

 

- Ale tego zaufania nie widać, wręcz odnosi się wrażenie że państwo jest wrogiem biznesu.

- Przedsiębiorcy zmagają się ze zwrotem VAT, mnogością koncesji i kar. Zapala się dla przedsiębiorczości w Polsce zieolne światło, podtrzymywane przez wielu polityków, lecz niektórzy chcą to światło zgasić. Udział w pracach nad projektami legislacyjnymi dotyczącymi gospodarki, przedsiębiorczości, powino mieć grono ekspertów z kręgu biznesu, gdyż to firm dotyczyć będą przepisy ustaw. Politycy muszą zrozumieć, że to właśnie wspieranie firm i ich rozwój spowoduje stały zastrzyk pieniędzy do budżetu państwa w formie podatków. Krótkowzrocznością jest "rzucenie się" firmom do gardła, by szybko zatkać dziurę budżetową państwa, poprzez nakładanie kar i zwiększenie obciążeń -na przykład fiskalnych. Rolą rządu jest budowanie zaufania dla biznesu, likwidacja biurokracji i zmniejszanie liczby etatów w administracji. Nie można bazować na duchu przedsiębiorczości, który w naszym kraju był widoczny zawsze. W Polsce powinno się stworzyć warunki do funkcjonowania nawet 6 milionów firm.


Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski


Marek Goliszewski

Absolwent SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, Honoris Causa Amerykańskiego Towarzystwa Badań Naukowych Sigma Xi (założone w 1886 w Cornell University, laureatem był m.in. Albert Einstein). Reprezentant Polski w zapasach. Prezes Business Centre Club.
Po wprowadzeniu stanu wojennego relegowany z pracy. Inicjator działań skierowanych przeciwko stanowi wojennemu. Założyciel miesięcznika „Konfrontacje” (1987 r.), prezentującego m.in. poglądy opozycji demokratycznej. Organizator prekursora „Okrągłego Stołu” – spotkania opozycji i ówczesnej władzy na Uniwersytecie Warszawskim w 1988 roku.
Po roku 1989 głęboko zaangażowany w budowę nowego ustroju w Polsce. Założyciel BCC, organizacji skupiającej 1000 przedsiębiorców z 250 miast, pracującej na rzecz rozwoju gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnik prac nad nową Konstytucją RP. Twórca Forum Dialogu – ogólnopolskiej platformy popierania reform przez przedstawicieli 25 organizacji i 1800 stowarzyszeń publicznych z całego kraju.
W latach 2002-2008 wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, rozwijający dialog społeczny między rządem, związkami zawodowymi i pracodawcami. Założyciel Rady Przedsiębiorczości, skupiającej wszystkie najważniejsze organizacje pracodawców w Polsce (Rada doprowadziła m.in. do przełomowego obniżenia podatku CIT i zwiększenia wpływów do budżetu Państwa).
Członek Narodowej Rady Europejskiej, aktywnie działający na rzecz przystąpienia Polski do UE. Organizator ogólnopolskiego pre-referendum w tej sprawie pt.. „ Być albo nie być w Unii Europejskiej”. W roku 2007 uhonorowany Nagrodą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego za trwały wkład w integrowanie Polski ze strukturami europejskimi. Autor akcji lobbingowej w Senacie USA na rzecz poparcia członkowstwa Polski w NATO. Obecnie prezes SEA – Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Twórca Akcji „Podziel się sukcesem” i wieloletniej pomocy przedsiębiorców na rzecz dzieci i ludzi poszkodowanych przez los. W sumie członkowie BCC przekazali potrzebującym prawie 3 mld. złotych. Odznaczony za działalność charytatywną Orderem Prymasowskim Orderem Otwartych Serc, medalem „Primus in Agendo” oraz uhonorowany tytułami „Przyjaciel Bezdomnych”, „Czyniący Dobro” i „Przyjaciel Dzieci”. Patron Studenckiego Forum BCC, największej organizacji studentów uczelni ekonomicznych, inicjator wielu przedsięwzięć z dziedziny nauki i szkolnictwa.
Autor szeregu publikacji i m.in. książki „Stąd do przyszłości”. Laureat I Nagrody im. Adolfa Bocheńskiego za działalność publicystyczną, ex quo ze Stefanem Kisielewskim.

Dodaj Temat

 baner eskimos balticinfo

 

 upiotra1ab

 

ekosunreklama1a

 

PRAXISreklamalogo

 

logo 03baner

 

uniaprezent1

 

leowesolychswiat

 

 

blob gwiazdka WESOLYCH SWIAT

 

avon1mission

 

 

reklamamchecinski1

 

e.sztorc.banner

 

 

psw

 

balticinfopl 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u