Rozmowa z Henrykiem Kozłowskim , dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.

- Czy bezrobotni chętnie korzystają z poradnictwa zawodowego i z jakich jego form?

- Osoby bezrobotne bardzo chętnie korzystają z indywidualnych oraz grupowych usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Nasz doradca zawodowy udziela pomocy w formie porad dotyczących wyboru zawodu, kierunku kształcenia oraz szkoleń zawodowych uwzględniając: możliwości psychofizyczne osoby, jej sytuację zawodową i bytową oraz potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Poradnictwo jest procesem uczenia się, jak należy radzić sobie z problemami zawodowymi. Doradca zawodowy znajduje powiązania pomiędzy istniejącymi, a potencjalnymi kwalifikacjami i potrzebami szkoleniowymi bezrobotnego.

 

Poradnictwo stanowi zatem formę profesjonalnej pomocy, ułatwiającej zainteresowanym dokonywanie zmian w swojej sytuacji zawodowej. Dużym zainteresowaniem cieszą się również organizowane i prowadzone przez doradców klienta szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

- A czego takie szkolenia uczą praktycznie?

-Uczestnicy takich warsztatów mają możliwość poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nimi rządzą, dokonać analizy lokalnego rynku pracy, określić swoją sylwetkę zawodową oraz dokonać bilansu mocnych i słabych stron, dopasować swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje do oferty rynku pracy. Większość ludzi rejestrujących się w urzędzie deklaruje chęć podjęcia pracy, natomiast nadal liczna jest grupa osób rejestrujących się wyłącznie z powodu ubezpieczenia zdrowotnego lub świadczeń z pomocy społecznej.

- Co może być przeszkodą w znalezieniu pracy, lub w podjęciu pracy?

– Myślę, że na przykład brak kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, kwalifikacje niedostosowane do potrzeb pracodawców i różne oczekiwania co do wynagrodzenia. Problem stanowią także wysokie wymogi pracodawców przy niskich zarobkach. Firmy często oferują umowy cywilno prawne(tzw. śmieciowe) zamiast umów o pracę. I na koniec- brak umiejętności poruszania się po rynku pracy. To powoduje, że obie strony- pracodawca i pracownik- powinny dopasować swoje oczekiwania.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 reklama balticbd

calidozaworarka

 toplaserkoszalinlogo1

baneredu4you1

reklamamchecinski1                                                

teproogłoszenieopracebalticinfo1

lechbudIIetap

logo.rgb

e.sztorc.banner

inwestbohwawy

 

vertaxofertareklama1

banerekfotowoltaika210x240px3

 assetlogolarge

 

balticinfopl

 

dermalogicalogo1


logonieruchomosci ew1

logopraxis

pamprofil

 

4mobile

banerbogurscy
 banerek1
logo just
 
MAPA STRON I II
stat4u