Rozmowa z Henrykiem Kozłowskim , dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.

- Czy bezrobotni chętnie korzystają z poradnictwa zawodowego i z jakich jego form?

- Osoby bezrobotne bardzo chętnie korzystają z indywidualnych oraz grupowych usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Nasz doradca zawodowy udziela pomocy w formie porad dotyczących wyboru zawodu, kierunku kształcenia oraz szkoleń zawodowych uwzględniając: możliwości psychofizyczne osoby, jej sytuację zawodową i bytową oraz potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Poradnictwo jest procesem uczenia się, jak należy radzić sobie z problemami zawodowymi. Doradca zawodowy znajduje powiązania pomiędzy istniejącymi, a potencjalnymi kwalifikacjami i potrzebami szkoleniowymi bezrobotnego.

 

Poradnictwo stanowi zatem formę profesjonalnej pomocy, ułatwiającej zainteresowanym dokonywanie zmian w swojej sytuacji zawodowej. Dużym zainteresowaniem cieszą się również organizowane i prowadzone przez doradców klienta szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

- A czego takie szkolenia uczą praktycznie?

-Uczestnicy takich warsztatów mają możliwość poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nimi rządzą, dokonać analizy lokalnego rynku pracy, określić swoją sylwetkę zawodową oraz dokonać bilansu mocnych i słabych stron, dopasować swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje do oferty rynku pracy. Większość ludzi rejestrujących się w urzędzie deklaruje chęć podjęcia pracy, natomiast nadal liczna jest grupa osób rejestrujących się wyłącznie z powodu ubezpieczenia zdrowotnego lub świadczeń z pomocy społecznej.

- Co może być przeszkodą w znalezieniu pracy, lub w podjęciu pracy?

– Myślę, że na przykład brak kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, kwalifikacje niedostosowane do potrzeb pracodawców i różne oczekiwania co do wynagrodzenia. Problem stanowią także wysokie wymogi pracodawców przy niskich zarobkach. Firmy często oferują umowy cywilno prawne(tzw. śmieciowe) zamiast umów o pracę. I na koniec- brak umiejętności poruszania się po rynku pracy. To powoduje, że obie strony- pracodawca i pracownik- powinny dopasować swoje oczekiwania.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u