Rozmowa z Bożeną Pawłowską- doradcą podatkowym, właścicielką Kancelarii Podatkowej Constans w Koszalinie
-Czy w naszym kraju łatwo jest być doradcą podatkowym?
-Zawód doradcy podatkowego w Polsce jest dość nowym zawodem. Doradcy podatkowi zaistnieli dopiero w nowym systemie gospodarczym. Przez pierwsze lata istnienia nowego systemu gospodarczego i podatkowego, powstające biura podatkowe musiały radzić sobie z nowymi przepisami podatkowymi. Dotyczyło to zwłaszcza podatku VAT, który w swej początkowej fazie był bardzo restrykcyjnym podatkiem, obwarowanym ogromnymi sankcjami za nawet bardzo drobne uchybienia. Stosowanie tak trudnych przepisów w praktyce wymuszało na właścicielach biur potrzebę ustawicznego kształcenia w zakresie prawa podatkowego, handlowego, cywilnego, prawa pracy i innych przepisów niezbędnych w prowadzeniu spraw przedsiębiorców.

W przeważającej części, z tego grona ludzi wywodzą się doradcy podatkowi. Jeżeli pracuje się w nowym zawodzie i w otoczeniu skomplikowanych przepisów, to należy stwierdzić, że w naszym kraju bycie doradcą podatkowym nie jest łatwe. Z jednej strony oczekiwania klientów w zakresie jasnego i zdecydowanego stanowiska w sprawie stosowania przepisów podatkowych, z drugiej strony gąszcz pism w sprawach podatkowych i interpretacji podatkowych, wzajemnie sprzecznych.
-Skoro polityka fiskalna w Polsce jest tak zawiła, co jest największym problemem dla firm? Interpretacja przepisów?
-Zarządy spółek, oraz właściciele firm oczekują od doradcy podatkowego szybkiego rozstrzygnięcia problemu. Niestety, brak jasnych i precyzyjnych przepisów prawa podatkowego uniemożliwia takie działanie. Najczęściej w celu zwiększenia bezpieczeństwa klienta, doradca występuje o wydanie interpretacji indywidualnej, a to wydłuża czas rozstrzygnięcia problemu. Myślę, że wielu doradców podatkowych chce i lubi prowadzić skomplikowane sprawy, ale poziom skomplikowania tych spraw niekoniecznie ma się sprowadzać do ryzyka podatkowego. W naszym zawodzie posiadamy oczywiście obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
-Jakim więc zawodem jest doradca podatkowy?
-To zawód zaufania publicznego, a każdy doradca podatkowy jest ustawowo zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie świadczenia usługi. Z tajemnicy w zakresie informacji dotyczącej klienta, może doradcę zwolnić tylko sąd.
-Prowadzi Pani z sukcesem już wiele lat jedną z renomowanych kancelarii doradztwa podatkowego. Skąd pomysł na taki profil działalności?
-Zawsze pociągało mnie rozwiązywanie trudnych spraw. Lubię ludzi i lubię pomagać. Świadcząc usługi prowadzenia ksiąg i usługi doradztwa podatkowego dla przedsiębiorców, mogę w pełni wykorzystać swoje zdolności, wiedzę i pasję. Po transformacji, tak jak wiele osób szukałam swego miejsca w życiu. Chciałam o sobie stanowić, robić coś potrzebnego i dającego satysfakcję. Ponieważ moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe wiązało się z prawem podatkowym i organizacją przedsiębiorstw, postawiłam na samodzielną działalność w tym zakresie.
-Jak bardzo zmienił się rynek od czasu utworzenia kancelarii Constans?
-Prowadzę działalność w zakresie doradztwa podatkowego od ponad 20 lat i przez ten czas pewne problemy przedsiębiorców w zakresie podatków są stałe, lecz z roku na rok przybywa nowych zagadnień, problemów dotyczących mojej branży. Przybyło też problemów z przekształcaniem i sukcesją podmiotów gospodarczych. a Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło dla polskich przedsiębiorstw nowe perspektywy rozwoju. Wymusiło też nowe rozwiązania organizacyjne i prawne w wielu firmach. Okres przystosowania się do nowych, unijnych przepisów podatkowych był dla wielu doradców podatkowych dużym wyzwaniem.
-A skąd pomysł na nazwę Pani kancelarii?
-Ponieważ Constans oznacza stałość, stabilizację, a także profesjonalną obsługę stałych klientów.

Rozmawiał:

Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

bobolicestrefa2

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u