kuratorzachodniopomorskiRozmowa z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Magdaleną Zarębską - Kulesza.

- Dla ilu uczniów szkół podstawowych i średnich zabrzmiał w tym roku szkolnym dzwonek w województwie?
- Dnia 4 września naukę w szkołach podstawowych i średnich rozpoczęło ponad 200 tysięcy uczniów.

- Jak ocenia Pani poziom edukacji w szkołach  Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu? Jak wygląda sytuacja w szkołach wiejskich i małych miejscowościach?
- W wymienionych przez Pana miastach poziom edukacji jest różny. Wyniki matur, które są pewnym miernikiem tego poziomu są na pewno lepsze niż wielu innych miastach naszego województwa. Z pewnością różni się też sytuacja małych miejscowościach i wsi względem największych ośrodków naszego regionu. W większych miastach jest dużo lepszy dostęp chociażby do ośrodków oferujących ciekawe, rozwijające pasje uczniów zajęcia pozalekcyjne.

Mając jednak na uwadze całe województwo i bardzo słabe wyniki w skali kraju rozpoczęłam wiele działań by tą sytuację zmienić, by wyniki uległy poprawie. Opierając się na wstępnej diagnozie pani prof. Małgorzaty Machałek, która z ramienia Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła się badań nad przyczynami tak niskich wyników w naszych szkołach, objęłam opieką te placówki, które najbardziej tego wymagają. Wspólnie z powołaną przeze mnie Radą Edukacyjną, w której skład wchodzą wizytatorzy Kuratorium Oświaty, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – czyli organy prowadzące szkoły, uczelnie wyższe naszego regionu, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracujemy nad zdecydowaną poprawą jakości nauczania we wszystkich typach placówek naszego województwa.

- W wyniku reformy edukacji ilu nauczycieli straci pracę w szkołach Województwa Zachdniopomorskiego? 
- Jakiekolwiek rzetelne dane dotyczące ilości zatrudnionych nauczycieli będą znane na przełomie października i listopada, kiedy to dyrektorzy poszczególnych szkół przekażą je do Systemu Informacji Oświatowy. Ruch kadrowy nauczycieli cały czas trwa. Natomiast już dzisiaj mogę powiedzieć, że brakuje nam nauczycieli. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zwracali się do Kuratorium z wnioskami o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji do prowadzenia określonych zajęć. Najczęściej poszukiwali nauczycieli do nauczania: języków obcych, geografii, biologii, fizyki, doradztwa zawodowego oraz bibliotekarzy. 

- Nadzór nad szkołami to także wizytacje. Jak wypadają podczas nich szkoły?
- Kuratorium Oświaty prowadzi nadzór nad szkołami w formie kontroli planowych, bądź doraźnych, będących konsekwencją skarg, czy niepokojących sygnałów. Prowadzimy również ewaluacje. Wszelkie informacje dotyczące tych działań umieszczone są na stronie internetowej Kuratorium w formie protokołów. Te dokumenty z pewnością obrazują pracę naszych szkół. Oprócz tego staram się systematycznie odwiedzać placówki oświatowe w całym województwie i wspierać je, pomagać w rozwiązywaniu problemów, a także dostrzegać to, co udaje się im wypracować.

- Czy szkół zawodowych w województwie jest za mało? Jak Pani ocenia tą formę kształcenia?
- Kształcenie zawodowe jest niezwykle potrzebne. Zwłaszcza w naszym regionie. Mówią o tym środowiska przedsiębiorców. Na rynku pracy zaczyna brakować wykwalifikowanych fachowców, o których ubiegają się działające tu firmy. Takim przykładem może być powstanie nowej szkoły branżowej I stopnia w Świnoujściu, współpracującej z duńskim przedsiębiorcą, czy nowe Technikum Technologii Informatycznych w Szczecinie, które z kolei prowadzi ścisłą współpracę z firmami działającymi na terenie Technoparku Pomerania. To bardzo ważne, by szkoły kształciły i otwierały nowe kierunki w oparciu o potrzeby lokalnego rynku pracy, we współpracy z samorządem i przedsiębiorcami. Taka współpraca przynosi wszystkim ogromne korzyści. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe u konkretnego przedsiębiorcy, a szkoła może zapewnić zatrudnienie swoim absolwentom. Mamy kilka takich przykładów w naszym województwie.

- Proszę je więc podać.

- Takie zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych pracowników zgłaszają między innymi przedstawiciele branży morskiej, stoczniowej i żeglugi śródlądowej. Podczas konferencji, którą zorganizowaliśmy wspólnie z zarządami Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Szczecińskiego Parku Przemysłowego, Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego oraz MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych pod patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wyraźnie wybrzmiał ten problem. Rozwój tych branż to istotna część gospodarki i ogromna szansa dla naszego regionu. Brakuje jednak specjalistów. Wdrażana obecnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reforma oświaty dotyczy między innymi zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Mają one służyć zarówno podniesieniu prestiżu szkolnictwa branżowego i zaprezentowaniu go, jako atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej dla młodego człowieka, ale również lepszemu przygotowaniu uczniów do świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki kształcenia, a poprzez to dawać im szansę aktywnego udziału w rozwijającym się rynku pracy.

 

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 reklama balticbd

calidozaworarka

 

ARKA zyczeniabn2017toplaserkoszalinlogo1

baneredu4you1

reklamamchecinski1                                                

teproogłoszenieopracebalticinfo1

lechbudIIetap

logo.rgb

e.sztorc.banner

inwestbohwawy

 

vertaxofertareklama1

banerekfotowoltaika210x240px3

 assetlogolarge

 

balticinfopl


logonieruchomosci ew1

logopraxis

pamprofil

 

4mobile

banerbogurscy
 banerek1
logo just
 
MAPA STRON I II
stat4u