imagesNie ma kogoś takiego, jak przywódca doskonały. Dlatego najlepsi liderzy wcale nie starają się być idealni, lecz koncentrują się na doskonaleniu swoich mocnych stron i szukają ludzi, którzy mogą zrównoważyć ich niedoskonałości. Mamy zazwyczaj ogromne oczekiwania wobec naszych przywódców. Wyższa kadra zarządzająca, według nas, powinna wykazywać się zdolnościami intelektualnymi pozwalającymi zrozumieć złożone i trudne dla innych zagadnienia. Powinna też dysponować nieograniczoną wyobraźnią, dzięki której powstanie porywająca wizja przyszłości. Wreszcie- pełną dyspozycyjnością, umiejętnością radzenia sobie ze stresem itd...

Od współczesnych członków kierownictwa firm oczekuje się, że będą robili wszystko bezbłędnie: znajdowali rozwiązania złożonych, niezrozumiałych dla innych problemów, cechowali się charyzmą i zdolnością przewidywania pozwalającą na przekonanie interesariuszy firmy do doskonałej wizji przyszłości. Żaden lider jednak nie może być wszystkim dla wszystkich.
Czas skończyć z mitem kompletnego przywódcy !!! Współczesnego lidera powinna cechować pewność siebie zrównoważona pokorą. Te cechy pozwalają mu rozpoznać wyjątkowe talenty i możliwości u innych w całej organizacji oraz wydobyć blask z ich zalet. Na przywództwo składa się sześć umiejętności: porządkowanie rzeczywistości, tworzenie relacji, wizjonerstwo i pomysłowość, harmonia w życiu, bezwzględne poszanowanie wartości. Porządkowanie rzeczywistości polega na rozumieniu i przedstawianiu kontekstu, w którym działa firma i jej pracownicy. Lider z silnie rozwiniętym zmysłem porządkowania rzeczywistości potrafi szybko określić złożoności danej sytuacji i wyjaśnić ją innym. Druga umiejętność, tworzenie relacji, oznacza zdolność do budowania relacji w oparciu o zaufanie poprzez: dociekliwość (słuchanie z uwagą), orędownictwo (wyjaśnianie własnego punktu widzenia) oraz budowanie powiązań (tworzenie sieci sprzymierzeńców, dzięki którym lider może osiągnąć swoje cele). Wizjonerstwo, trzecia umiejętność, wiąże się ze zdolnością do tworzenia porywającego obrazu przyszłości.

 

handshake1To proces oparty na współpracy, w trakcie którego mówi się o tym, co członkowie organizacji chcą stworzyć. Pomysłowość ma związek z rozwojem nowych metod realizacji tej wizji. Harmonia w życiu to umiejętność osiągnięcia satysfakcji własnej z realizacji celów w każdym obszarze Koła Życia ( rodzina i dom, kariera i finanse, rozwój osobisty, kondycja fizyczna i zdrowie, życie społeczne i życie duchowe). I wreszcie działanie w zgodnie z deklaracją wartości. Prawie każda firma posiada deklarację wartości, którym jest wierna. Niestety niejednokrotnie są to jedynie hasła. Tymczasem wartości to informacja –„ jak działamy” i nie wystarczy umieć wymienić wartości na pamięć (czasem i to jest niemożliwe). Za jednowyrazowymi hasłami powinna iść świadomość postaw i zachowań ponieważ istnieje niebezpieczeństwo dowolnej interpretacji. Wartości nie definiuje się w firmie dla ludzi, ale z ludźmi!- Aby wartości nie były jedynie słowami, aby było w nich „życie” należy uwzględnić trzy etapy:
- zdefiniowanie z uwzględnieniem opinii współpracowników
- propagowanie w całej firmie
- wdrażanie dostosowując codzienne działania do przyjętych wzorców.
Podstawowe wartości:
są to wartości, którym firma pozostaje wierna, które definiują sposób jej
funkcjonowania.
wartości te nie powinny ulec zmianie nawet, jeśli zmieni się sama organizacja czy warunki, w jakich działa.
Opisując cechy współczesnego lidera nie sposób nie wspomnieć o rolach przywódcy XXI wieku. Jak wskazuje Stephen R. Covey – największy autorytet w zakresie przywództwa- role to inaczej cechy przywództwa osobistego. Są to: wizja, dyscyplina, pasja, sumienie. Wizja to rozpoznawanie drogi. Dyscyplina to tworzenie systemów i zasad pozwalających trzymać się ustalonego kursu. Pasja – oznacza koncentrację na efektach, a nie metodach, a następnie zejście ludziom z drogi i pomaganie tylko wówczas, gdy o to poproszą. Sumienie to dawanie dobrego przykładu.
Bez kształtowania postaw przywódczych nie będziemy w stanie osiągać ponadprzeciętnych celów, a takie jedynie zapewnią nam trwałą przewagę konkurencyjną.
Znam w swoim otoczeniu wielu wspaniałych liderów, którzy mogą stanowić przykład najwyższego poziomu przywództwa. Warto jednak poddawać temat ciągłym refleksją bo budowanie przywództwa to nie temat pilny lecz ważny, a takie często odstawiamy na tor boczny aż stają się „pożarami”. Ale o tym porozmawiamy w następnym artykule.

Oczekując tego co najlepsze:
Magdalena Muszyńska Płaskowicz
Coach/trener

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u