Koszalińscy radni uchwalili budżet miasta na 2015 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych (PO, Lepszy Koszalin), 7 wstrzymało się od głosu (m.in. radni PIS,  radna SLD, radny Lepszego Koszalina). Budżet na 2015 to 505, 7 mln złotych,  z czego 91 mln złotych przeznaczonych jest na inwestycje.

W budżecie przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości prawie 50 mln złotych, które przeznaczone zostaną miedzy innymi na budowę Inteligentnego Systemu Transportowego, realizację projektu Inteligentny Koszalin, dofinansowanie modernizacji ulicy Słupskiej, dofinansowanie usprawnienia drogi krajowej nr 6 i układu komunikacyjnego miasta.

Miasto – wzorem lat ubiegłych – realizować będzie wiele remontów i modernizacji dróg m.in. ulicy Słupskiej, Połczyńskiej, O. Lange, Krakusa i Wandy, Reymonta, Staffa, Struga, Tetmajera, Chalubińskiego, Leśną, Promykową, Szymanowskiego oraz drogi osiedlowe. W bieżącym roku do użytku zostanie oddany m.in. Dom Pomocy Społecznej i Aquapark. 185 mln złotych wydanych zostanie na oświatę i wychowanie, 5,3 mln na modernizacje placówek oświatowych  i żłobków, 3,5 mln na ochronę zdrowia, 72 mln złotych na pomoc społeczną, 51 mln na gospodarkę komunalną, 19 mln złotych na ochronę dziedzictwa narodowego a 11 mln na kulturę fizyczną. Za 1,5 mln złotych zrealizowane  zostaną zadania wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. 

źródło: www.koszalin.pl

 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

bobolicestrefa2

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u