Rura wodociągowa, która pękła  przy ul. Zwycięstwa ma ponad 100 lat. Mimo tak sędziwego wieku do tej pory nie było w tym miejscu awarii. Zresztą od kilku lat ich liczba systematycznie spada - dzięki wielomilionowym nakładom na wymianę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej. Nie inaczej będzie w tym roku. MwiK planują bowiem kolejne prace remontowe i modernizacyjne. To część wieloletniego planu wymiany sieci w Koszalinie, na którą spółka przeznaczy kilkadziesiąt milionów złotych.

 

WAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE DO WYKONANIA W 2015 roku:

1. Budowa sieci wod. kan. na terenach po schronisku w ul. Topolowej.

2. Rozpoczęcie prac projektowych na budowę sieci wod. kan. w rejonie ulic Macieja, Pankracego.

3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Przemysłowej – budowa sieci wod.

    kan. po byłym TEPRO.

4. Realizacja prac projektowych na budowę kanalizacji sanit. na os. Raduszka II etap.

5. Realizacja prac projektowych na budowę kanalizacji sanit z przepompownia w rejonie ulic

    Połczyńskiej, Działkowej, Zbożowej, Sarzyńskiej.

6. Realizacja prac projektowych na budowę sieci wod.kan. na terenie oś. Jamno.

7. Renowacja magistrali wodociągowej Mostowo-Koszalin na odcinku od ul. Paderewskiego do

    Kretomina.

8. Wymiana wodociągu w ul. Tradycji.

9. Wymiana wodociągu w ul. Władysława (rejon byłej bazy BUDOWLANI) trwają prace projektowe.

10. Wymiana wodociągu w ul. Rzecznej

11. Wymiana wodociągu w ul. Mieszka I-go do Morskiej.

12. Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową:

- odcinek w ul. Zwycięstwa (od ul. Stawińskiego do Hołdu Pruskiego)

- kanał sanit. w ul. Grunwaldzkiej

- kanał w ul. Młyńskiej

- kanał sanit. w ul. Rybackiej (od Sienkiewicza do Morskiej)

- kanał sanit. w ul. Wyspiańskiego

- kanał sanit. ul. Monte Cassino – Władysława IV

13. Modernizacja kanalizacji deszczowej metoda bezwykopową:

- kanał deszczowy w ul. Modrzejewskiej

- odcinek kanału deszczowego w ul. Zwycięstwa

- odcinek kanału deszczowego w ul. Popiełuszki – Współna

- odcinek kanał deszczowego w ul. Szczecińska-Zwycięstwa (od Mieszka I do Grunwaldzkiej)

- odcinek kanału deszczowego w ul. Szczecińskiej (od Syrenki do Mieszka I-go)

- kanał deszczowy w ul. Wydmowej

14. Budowa separatorów w ul. Bosmańskiej na wylocie Nr 17 i na wylocie Nr 18.

 

www.koszalin.pl

 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u