baletII Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe, które odbędą się w Kołobrzegu w dniach 14-16.04.2016 w sali widowiskowej RCK to jedyna w północnej części Polski propozycja konkursowa dla dzieci uczestniczących w zajęciach tanecznych w ramach edukacji pozaszkolnej. Mogą w nich wziąć udział tancerze z ognisk baletowych, domów kultury, jak również szkół baletowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Odbiór pierwszej edycji w środowisku tanecznym był bardzo dobry, dlatego też druga edycja została rozszerzona i skierowana zarówno do tancerzy krajowych, jak i zagranicznych. W programie zaplanowano warsztaty tańca klasycznego.

Kołobrzeg jest ośrodkiem, gdzie nie ma teatru, filharmonii, szkół artystycznych (oprócz Szkoły Muzycznej I Stopnia). Utalentowana grupa dzieci i młodzieży rozwija swoje umiejętności w Ognisku Baletowym, w stowarzyszeniach lub zespołach szkolnych. Ich talenty ogranicza nie tylko brak możliwości edukacyjnych, ale również brak konfrontacji swoich umiejętności z rówieśnikami czy też poznawanie nowych technik tanecznych.

Celem organizatorów jest wyrównywanie szans w rozwoju talentów i dostępie do kultury, w uczestniczeniu i kontynuowaniu tanecznego dziedzictwa kulturowego poprzez stworzenie warunków do poznawania nowych stylów tanecznych i technik (warsztaty), prezentowanie własnych umiejętności i talentu (część konkursowa), wymiana doświadczeń.

ORGANIZATORZY:
STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL KLUB KOŁOBRZEG, REGIONALNE CENTRUM KULTURY IM.Z.HERBERTA W KOŁOBRZEGU, OGNISKO BALETOWE KOŁOBRZEG

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 DB MACIEJ TYSZKA baner

 

 

PokaLogo promocja torba

 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u