Rozmowa z Waldemarem Miśko, przewodniczącym Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, burmistrzem Karlina

- Czym jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty?

- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty to instytucja, która od 22 lat pozyskuje fundusze na realizację projektów. To prężna i efektywnie działająca organizacja na rzecz poprawy atrakcyjności regionu. Dzięki akcesowi Polski do Unii Europejskiej można realizować różnego rodzaju pomysły począwszy od budowy infrastruktury turystycznej, poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży a skończywszy na dużych projektach inwestycyjnych związanych z gospodarką wodno – ściekową. Spektrum działania Związku jest naprawdę szerokie. Zrzeszone gminy zajmują obszar o powierzchni 453 241,88 ha.

- Jakie gminy wchodzą w skład Związku?

- W skład Związku wchodzą 22 gminy członkowskie. Są to zarówno duże miasta jak Kołobrzeg, Szczecinek czy Białogard, jak i również gminy miejsko – wiejskie: Barwice, Bobolice, Borne Sulinowo, Biały Bór, Gościno, Karlino, Połczyn-Zdrój, Tychowo i wiejskie: Białogard, Biesiekierz, Dygowo, Grzmiąca, Kołobrzeg, Rąbino, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Szczecinek, Ustronie Morskie. To zróżnicowanie uczestników Związku pozwala jednocześnie na ujednolicenie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym i infrastrukturalnym.

Główne cele Związku wynikają z jego Statutu i są to zadania z zakresu ochrony środowiska (ziemi, powietrza, wody i krajobrazu), rozwoju gospodarczego regionu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze, budowy i modernizacji urządzeń wodnościekowych celem podwyższenia czystości wód Dorzecza Parsęty, szeroko rozumianej edukacji dzieci i młodzieży, rozwoju infrastruktury turystycznej, administracyjnej, informatycznej, sportowej, kulturalno – oświatowej i komunikacyjnej. Wszystko to widać najlepiej na przykładzie zrealizowanych projektów i tych będących w trakcie realizacji.

- A jaką ma Pan wizję działalności Związku?

- W strukturach Związku jestem od 1993 r. początkowo jako członek Zarządu a od 1998 r. nieprzerwanie jako Przewodniczący. Od czterech kadencji przedstawiciele gmin członkowskich obdarzają mnie zaufaniem powierzając funkcję Przewodniczącego Zarządu. Jest to wymagająca funkcja, ale przynosząca satysfakcję w postaci efektów zrealizowanych projektów.

Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością , że Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty to najprężniej działający związek w Polsce. Nie tylko ze względu na kwotę pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych (ponad 1,2 mld. zł), ale również ze względu na różnorodność realizowanych projektów. I właśnie ta różnorodność jest jego głównym atutem, który także został zawarty we wstępnej koncepcji Kontraktu Samorządowego ZMiGDP w następnym okresie programowania 2014-2020. Przygotowany został dla 19 gmin, położonych w 4 powiatach: kołobrzeskim, świdwińskim, białogardzkim i koszalińskim. Kontrakt posiada trzy główne cele: wzmocnienie efektywności, innowacyjności i specjalizacji gospodarczych obszaru, poprawę warunków życiowych mieszkańców obszaru KS, w tym zwiększenie ich aktywności na rynku pracy oraz integrację zarządzania projektami na obszarze KS przez jednostki terytorialne, przedsiębiorców i organizacje społeczne. Każdy cel opisany w Kontrakcie Samorządowym ma ściśle określone rezultaty, które będą możliwe do osiągnięcia dzięki realizowanym projektom. Szeroki wachlarz pomysłów pokazuje jak wielkie jest zapotrzebowanie na działania infrastrukturalne, rozwój przedsiębiorczości, remonty i przebudowy dróg, ośrodki twórczej edukacji, ochronę i rozwój dziedzictwa kulturalnego.

- Czy bierzecie udział jako Związek w jakichś konsultacjach na szczeblu wojewódzkim, krajowym?

- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jest zapraszany do udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach mających na celu wprowadzania pilotażowych rozwiązań, jak na przykład harmonizacji zbiorów danych przestrzennych dla tematu zagospodarowanie przestrzenne nadzorowanego przez Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Angażujemy się również w działania koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią. Od wielu lat uczestniczymy również w konsultacjach społecznych związanych z opracowywaniem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski organizowanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Związek wnosił uwagi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz bierze udział w opracowywaniu Strategii Rozwoju Turystyki dla województwa zachodniopomorskiego.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u