karl1Mija pierwszy miesiąc wakacji. Upalne dni sprzyjają kąpielom nad jeziorem, morzem, wycieczkom rowerowym lub pieszym. Nad naszym bezpieczeństwem czuwa sztab ratowników WOPR, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej czy Straży Pożarnej. Jednak musimy pamiętać, że nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych. Dlatego, niedawno pod halą Homanit Areną w Karlinie cennych rad udzielali funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Ratownik WOPR, Darek Jaguścik, którzy poprzez zabawę przeprowadzili prelekcję dotyczącą bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

karl2

Strażnicy przypomnieli najmłodszym mieszkańcom Karlina kilka podstawowych zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą ale nie tylko:

- należy pływać tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
· nie wolno odpływać daleko od brzegu,

· należy unikać kąpieli w nieznanej wodzie,

· pływać powinny tylko dzieci o dobrym stanie zdrowia,

· nie wolno wskakiwać do wody w nieznanych miejscach,

· nad akwenem wodnym słuchamy się rodziców oraz poleceń ratowników

Ponadto omawiane były podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z dróg, którymi często dzieci przemieszczają się-na boisko czy plac zabaw. Ta lekcja miała na celu ukształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw podczas wypoczynku w okresie letnim oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych.

 

Dodaj Temat

 baner balticinfo ogród bisss

 

upiotra1ab

 

ekosunreklama1ab

 

 

PRAXISreklamalogo

 reklama.e.warzynska

 

reklamamchecinski1

 

 

e.sztorc.banner

 banerunia2

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u