W  sali konferencyjnej Karlińskiego Ośrodka Kultury odbyła się VII sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie, w której uczestniczyło 11 radnych.

Obrady otworzyła przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej – Weronika Gruszczyńska, która powitała przedstawicieli władz samorządowych gminy: burmistrza Waldemara Miśko, zastępcę Piotra Wosia oraz dyrektor Szkoły Podstawowej – Beatę Pawlik.

 

 

 

 

 

 

 Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu ich porządku, radni jednogłośnie przyjęli protokół z VI sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Następnie przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności rady w okresie międzysesyjnym.

Niestety pomimo wniosku złożonego do prywatnych przewoźników o zorganizowanie przystanku busów na trasie Karlino-Koszalin-Karlino oraz Karlino-Kołobrzeg-Karlino przy ul. 4 Marca, kursy te nie będą możliwe ze względu na napięty rozkład jazdy.

W dalszej części obrad przedstawione zostały plany działania na najbliższy 2015 rok, wśród których znalazły się m.in. organizacja po raz trzeci turnieju komputerowego oraz turnieju siatkarskiego dziewcząt. Następnie głos zabrał burmistrz – Waldemar Miśko, który wyraził swoje zadowolenie z powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz ocenił pozytywnie dotychczasową działalność młodych radnych. W swoim wystąpieniu przedstawił także plan działalności gminy na najbliższy okres. Już w marcu rusza budowa drugiego bloku przy Biedronce. W planach gminy jest również budowa ok. 60 mieszkań socjalnych na terenach wiejskich.

Ostatnim punktem obrad było przedstawienie propozycji zmian w statucie, które zostaną poddane opinii burmistrza oraz Rady Miejskiej. Do najważniejszych należy zbyt duża rozpiętość wiekowa radnych (11-19 lat) oraz niska frekwencja na sesjach niektórych z nich, spowodowana najczęściej podjęciem nauki poza miejscem zamieszkania.

 

źródło: www.karlino.pl

 

 

 

 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u