z1Często mówi się, że zniszczono dobry system szkolnictwa zawodowego, bo wszyscy chcieli mieć wykształcenie średnie i wyższe. Jest to tylko częściowa prawda, bo były także inne przyczyny. Po pierwsze, wraz z upadkiem PRL-u upadło wiele zakładów produkcyjnych, a wraz z nimi wypracowane tam systemy kształcenia uczniów. Odpadła dobra kadra instruktorów praktycznej nauki zawodu, a w zamian, w nowych zakładach nie powstawał system kształcenia zawodowego. Ministerstwo Edukacji dopiero w 2012r. dało podstawy do kształcenia modułowego we wszystkich zawodach, a w grudniu 2015r została opublikowana ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Po drugie, powstały nowe głównie małe i średnie firmy, a istniejące szkoły zawodowe nie dostosowały się do dynamicznie zmieniającej się gospodarki. W dniu dzisiejszym w oświacie najważniejsze są procedury systemu oświaty, takie jak: karta nauczyciela, konkursy, ścieżka zawodowa nauczycieli, opiniowanie, małe koszty, sprawozdawczość, a daleko, daleko za tym są dopiero rzeczywiste potrzeby ucznia i potrzeby rynku pracy.

Dyrektorami szkół zawodowych nie są z reguły specjaliści z praktyką w branży zawodowej w której kształci szkoła. Podczas konkursów na dyrektorów szkół brak jest w komisjach przedstawicieli pracodawców, ale przedstawiciele związków zawodowych są w nich obowiązkowo.
Po trzecie, szkoły zawodowe zostały przejęte przez samorządy, które nie były do tego przygotowane merytoryczne i finansowo. Skupiły się więc na najtańszym kształceniu, czyli ogólnym i w tym kierunku poszedł cały system kształcenia ponadgimnazjalnego. Obecnie ma się wrażenie, że samorządy tego nie rozumieją i nie mają koncepcji rozwiązania problemu szkolnictwa zawodowego.
Po czwarte, mamy niż demograficzny, dużo młodzieży wyjechało, a szkoły cierpią na brak uczniów. Młodzież odkłada ostateczną decyzję o wyborze zawodu, dlatego woli iść do liceum, a nie do szkoły zawodowej. Szkoła to mniejsze obowiązki niż praca zawodowa. Dlaczego więc nie przedłużyć sobie wieku młodzieńczego, a trudne decyzje życiowe odłożyć na później.

z2Bardzo ważnym problemem jest także, brak w gimnazjach dobrego i zintegrowanego systemu „doradztwa zawodowego”. Doradztwo zawodowe musi być prowadzone już od szkoły podstawowej, a zintensyfikowane od pierwszej klasy gimnazjum. Doradcami zawodowymi muszą być specjaliści - praktycy, którzy będą pracowali nie tylko z uczniami, ale i z rodzicami. Rodzice w swym postrzeganiu przyszłości dziecka dalecy są od brania pod uwagę jego predyspozycji zawodowych – w ich wyobrażeniach najlepiej gdyby ich dziecko było lekarzem lub prawnikiem.
Prawdą jest także to, że państwowy system oświaty wrogo traktuje niepubliczne szkolnictwo zawodowe i ustawiczne. Prywatne instytucje traktowane są jako konkurencja dla oświaty państwowej.

 

Dla przykładu: bardzo duże środki unijne przeznaczane są na rozwój szkół publicznych, a na rozwój prywatnych - znikome. Samorządy w pełni finansują publiczną szkołę zawodową, a podobna szkoła prywatna musi się utrzymać sama. Brak konkurencji na zdrowych i równoważnych zasadach prowadzi do uśpienia – i pozorowanego działania sektora publicznego. Najwięcej na tym straciło rzemiosło i zakłady doskonalenia zawodowego, które miały bardzo dobre systemy szkoleń i egzaminowania praktycznego, a traktowane są obecnie jako konkurencja dla sektora publicznego.
Mając stan obecny musimy sobie także odpowiedzieć na pytanie: czego pracodawcy oczekują od szkolnictwa zawodowego?
Pracodawca chce, aby przychodzący do firmy, absolwent, chciał pracować w zawodzie i rozumiał, że musi się kształcić całe życie, aby dobrze zarabiać i rozwijać się w swojej specjalności. Posiadane prze absolwenta umiejętności muszą być umiejętnościami praktycznymi, popartymi wiedzą teoretyczna, ściśle związaną z wykonywanymi zadaniami zawodowymi. Absolwent kończący daną specjalność powinien mieć uprawnienia, które są wymagane na danym stanowisku, itp. elektromonter – uprawnienia energetyczne, mechanik samochodowy – uprawnienia kierowcy kat. B, technik spedytor – certyfikat kompetencji zawodowych itp.

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u