krzysztofszpakiewiczmielnoRozmowa z Krzysztofem Szpakiewiczem, prezesem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

- Czy MLGR wspiera głównie rybaków, sektor rybny, jak sugeruje nazwa?

- Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka wspiera nie tylko rybaków. Mamy ponad dwustu członków, pomagamy oczywiście rybakom, ale także hodowcom, przetwórcom, stowarzyszeniom, fundacjom, samorządom, przedsiębiorcom, mieszkańcom gmin z obszaru działania MLGR (Mielno, Będzino, Biesiekierz, Dygowo, Białogard, Karlino, Tychowo, Połczyn – Zdrój) w pozyskiwaniu funduszy na realizację ich projektów. Zależy nam na zacieśnianiu współpracy pomiędzy gminami, w pomaganiu rybakom w dywersyfikacji działalności, rozwijaniu działalności gospodarczych, promocji obszaru objętego LSR (Lokalną Strategią Rozwoju) oraz aktywizacji mieszkańców obszaru.

- Na co można uzyskać pieniądze i kto może aplikować?

- W nowym Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014– 2020 w ramach konkursu na wybór Strategii, nasza MLGR znalazła się na 3 pozycji w Województwie Zachodniopomorskim – uzyskaliśmy ponad 14 mln zł, z przeznaczeniem między innymi na: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r, poprawę atrakcyjności obszaru LSR i wsparcie aktywności mieszkańców obszaru LSR. Właśnie 3 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady MLGR (rady oceniającej wnioski) w celu weryfikacji złożonych wniosków o dofinansowanie po zakończonym I naborze w ramach przedsięwzięć. Jest to podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku Ponadto- wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku Plus wsparcie na tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku
- Kiedy planujecie kolejne nabory?
- Kolejny nabór. dla przedsiębiorców i rybaków, planujemy na wrzesień – październik, na kwotę 1 mln zł., będzie to pomoc w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50% tych kosztów, do wysokości limitu, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę. Zgodnie z wymogami Programu Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020, ponad 50 % budżetu musi być przeznaczone na operacje przyczyniające się do tworzenia lub utrzymania miejsc pracy. Wsparcie będą otrzymywać projekty, które będą przyczyniały się do rozwoju przedsiębiorczości w regionie, rozwoju lokalnego przetwórstwa, zachowania dziedzictwa kulturowego, polegające na dywersyfikacji zatrudnienia osób mających prace związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, wspierające przedsiębiorczość lub innowację młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury oraz ochrony i budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Po środki będą mogli sięgać rybacy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia , gminy oraz mieszkańcy obszaru objętego strategią.

- Komu do tej pory pomogła MLGR i czy warto się o te środki starać? Jest to realna pomoc?
- Dofinansowaliśmy 153 operacje o bardzo zróżnicowanym charakterze. Wsparcie uzyskali rybacy, gminy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia z obszaru 8 gmin. Zapraszam na naszą stronę www.mlgr.pl na której znajduje się wirtualny spacer po „naszych” operacjach. Moim zdaniem warto starać się o te środki, jednak najlepiej zapytać o to samych beneficjentów. Jednakże na przykładzie jednej gminy Mielno, gdzie zrealizowano ponad 83 operacje na kwotę 11 mln zł, widać, że środki te zostały rozdysponowane w sposób racjonalny i dzięki nim powstało wiele ciekawych przedsięwzięć służących zarówno turystom jak i mieszkańcom. Wspomnę tylko że MLGR działa od 2009 r. Obszar jaki obejmuje nasze stowarzyszenie to 15 sołectw, 1652 km i zamieszkiwany jest on przez 65 tys. mieszkańców, Mamy obecnie 230 członków.
- Czyli można zaryzykować stwierdzenie że że MLGR znalazła ważne miejsce w dziedzinie inicjatyw społecznych w regionie?

- W poprzednim okresie finansowania na lata 2017 – 2013 zrealizowano z naszych funduszy 153 operacje, na łączną kwotę ponad 53 mln zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła ponad 23 mln zł. Przytoczę tu kilka projektów: budowa domów szeregowych dla wędkarzy i turystów w gospodarstwie agroturystycznym, aranżacja i remont sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie, powstanie skansenu-izby rybackiej w Unieściu, budowa wieży widokowej w ogrodach tematycznych Hortulus w Dobrzycy Gmina Będzino, przebudowa i remont promenady nadmorskiej w Mielnie etap: I przebudowa zejścia na plażę przy ul. Orła Białego, Chmielnej i Mickiewicza, czy utworzenie ogólnodostępnej siłowni plenerowej "Zdrowy jak ryba" w tradycyjnej rybackiej wsi w Chłopach. Wsparcie otrzymały także projekty na zakup wyposażenia do smażalni, zakup samochodów do przewozów żywej ryby czy zwiększenie atrakcyjności obiektów usługowych - wyposażenie pensjonatów, hoteli, rozbudowa tychże obiektów oraz wiele innych. Myślę więc, że w dużej mierze mieszkańcy naszego regionu, jak również sam region, dużo zyskał dzięki zrealizowanym projektom.

 

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 reklama balticbd

calidozaworarka

 

ARKA zyczeniabn2017toplaserkoszalinlogo1

baneredu4you1

reklamamchecinski1                                                

teproogłoszenieopracebalticinfo1

lechbudIIetap

logo.rgb

e.sztorc.banner

inwestbohwawy

 

vertaxofertareklama1

banerekfotowoltaika210x240px3

 assetlogolarge

 

balticinfopl


logonieruchomosci ew1

logopraxis

pamprofil

 

4mobile

banerbogurscy
 banerek1
logo just
 
MAPA STRON I II
stat4u