wojtdarlowa1Rozmowa z wójtem gminy Darłowo, Radosławem Głażewskim
- Czy troska nad uczniami i szkolnictwem jest w gminie jednym z priorytetów? Jak samorząd gminny dba o szkoły  i uczniów?
- Jednym z moich głównych celów podczas tej kadencji jest ustabilizowanie sytuacji w oświacie. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć dramatyczną sytuację w szkolnictwie – zwłaszcza w szkole w Dąbkach w latach 2013 i 2014, kiedy to mój poprzednik postanowił zlikwidować jedną z największych szkół w naszej gminie. Teraz sytuacja się znacznie poprawiła, szkoły funkcjonują prawidłowo, nie ma problemów natury personalnej. Nasze placówki są na bardzo wysokim poziomie wyposażone, wyremontowane, doinwestowane. W budżecie gminy Darłowo na oświatę przeznaczamy około 12 mln. zł z czego dostajemy subwencję 6 mln z Ministerstwa Oświaty. Jak widać do szkół dopłacamy znaczną kwotę z naszych dochodów. Także dotujemy na najwyższym poziomie w województwie zachodniopomorskim, jak być może i w kraju- szkoły społeczne.

szkolnictwodarlowo1Szkoły te dostają 120% subwencji oświatowej na ucznia. Oprócz standardowych programów dla szkół: jak wyprawki szkolne dla uczniów, pomoc w dożywianiu, dowożenie uczniów do szkół, mamy wspaniały system stypendialny, na który przeznaczamy w budżecie gminy kwotę około 200 tys. złotych. Ponadto od października 2015 r. do 30 maja 2016 roku gmina z własnego budżetu finansowała zajęcia nauki pływania dla dzieci klas III szkoły podstawowej. Od lutego 2016 r. po uzyskaniu dotacji z Ministerstwa Sportu nauką pływania objęte są wszystkie dzieci z las I-III placówek publicznych.

szkolagminadarlowo1- Ile jest zatem szkół w gminie Darłowo? Jakiego rodzaju są to szkoły?
- W gminie Darłowo funkcjonuje 6 placówek szkolnych. 3 z nich są to placówki publiczne, natomiast  3 placówki szkolne są prowadzone przez stowarzyszenia. Wszystkie szkoły są to zespoły szkół tzn. w jednej placówce znajduje się szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Ponadto w każdej ze szkół znajduje się pięciogodzinny oddział przedszkolny z wyjątkiem szkoły w Dąbkach, w której funkcjonuje ośmiogodzinne przedszkole. Do szkół na terenie gminy uczęszcza: 122 dzieci do oddziałów przedszkolnych, 528 dzieci do szkoły podstawowej oraz 248 dzieci uczęszcza do gimnazjum.
- Czy dzieci z terenów wiejskich Pana zdaniem mogą czuć się gorsze pod względem poziomu nauczania i wiedzy w porównaniu z dziećmi z miasta?
- W żadnym wypadku, wręcz przeciwnie o czym świadczy fakt, że coraz więcej dzieci z miasta uczęszcza do naszych placówek. Jak już wspomniałem oferujemy naukę w bardzo dobrze doposażonych szkołach, w klasach o liczbie uczniów ok 15 -20 osób. Ponadto, każde dziecko bierze udział w systemie stypendialnym oczywiście jeżeli spełnia warunki dotyczące wyników w nauce. Uczniowie naszych szkół otrzymują w zależności od średniej w nauce od 350 do 500 zł stypendium. Ponadto także otrzymują stypendia za osiągnięcia w dziedzinie nauki oraz osiągnięcia sportowe, oraz za osiągnięcie najwyższej liczby punktów ze sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.
Ponadto dbamy o placówki szkolne. W roku bieżącym rozpoczniemy budowę hali sportowej w szkole w Kopnicy. Jesteśmy także gotowi do budowy hali sportowej w szkole w Dąbkach. Niestety w tego typu inwestycjach potrzebny jest czas, oraz środki finansowe.
- Co Pan sadzi o powrocie do systemu 8 klas?
- Czas pokaże, chociaż uważam jako całkowicie za niepotrzebne zawirowanie w oświacie. System, który już funkcjonuje sprawdza się całkowicie. Dla wielu samorządowców będzie to wyzwanie, bo niejednokrotnie staną przed dylematami, np. co zrobić z budynkami po zlikwidowanych placówkach szkolnych. W gminie Darłowo na całe szczęście nie mamy tego problemu. Po reformie szkolnictwa w każdej szkole będzie mniej po 1 klasie (obecnie 6 podstawowej +3 gimnazjum a będzie 8 klas szkoły podstawowej) co oznacza że do naszych szkół będzie uczęszczać ponad 100 uczniów mniej. Przekłada się to na finansowanie placówek, a co za tym idzie zmniejszenie ilości godzin i ograniczenie etatów dla nauczycieli. Nikt jednak nie analizuje do końca tych aspektów reformy, stawia się w tych trudnych sytuacjach samorządy.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 reklama balticbd

calidozaworarka

 

ARKA zyczeniabn2017toplaserkoszalinlogo1

baneredu4you1

reklamamchecinski1                                                

teproogłoszenieopracebalticinfo1

lechbudIIetap

logo.rgb

e.sztorc.banner

inwestbohwawy

 

vertaxofertareklama1

banerekfotowoltaika210x240px3

 assetlogolarge

 

balticinfopl


logonieruchomosci ew1

logopraxis

pamprofil

 

4mobile

banerbogurscy
 banerek1
logo just
 
MAPA STRON I II
stat4u