logoBIPUchwalono budżet gminy Darłowo na rok 2018 i wygląda na to, że jest to budżet rekordowy. Projekt budżetu wraz ze zgłoszonymi poprawkami został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe i na sesji jednogłośnie uchwalony. Budżet na 2018 rok zamknie się w kwocie 65 986 707 złotych. Dochody ogółem wyniosą 56 686 707 złotych, z czego 32 342 537 zł to dochody własne, 18 232 979 zł - dotacje, 6 111 190 zł – subwencje. -Utrzymanie szkół kosztuje nas ponad 12 mln złotych, więc tak naprawdę subwencja oświatowa tylko w połowie pokrywa tę kwotę, oświata stanowi 20% wydatków budżetowych – mówi wójt Radosław Głażewski. Rekordową kwotę stanowią wydatki majątkowe. -Jeszcze nigdy nie przeznaczyliśmy na inwestycje tak dużo pieniędzy, to ponad 18 milionów złotych, co stanowi niemalże 30 % budżetu – mówi wójt Głażewski.

Dużą część tej kwoty stanowi budowa Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach – 7 000 000 złotych. Pozostałe inwestycje zaplanowane na 2018 rok to m.in.:
• Przebudowa drogi gminnej w Barzowicach – 2 796 278 zł;
• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo oraz Kowalewice – 3 644 000zł;
• Budowa drogi gminnej Cisowo-Drozdowo (II etap) – 1 200 000 zł;
• Budowa sali gimnastycznej w Kopnicy – 319 400 zł;
• Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w gminie – 500 000 zł;
• Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielnowo – 200 000 zł;
• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sulimice – 186 826 zł;
• Zakup samochodu strażackiego – 200 000 zł;
• Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 401 891 zł.
• Budowa ciągu spacerowego w pasie nabrzeża jeziora Bukowo wraz z przejściem na plażę – 30 000 zł;
• Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej – 250 000zł;
• Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R10 – 132 000 zł;
• Budowa targowiska w Dąbkach(projekt) – 92 270zł;
• Budowa Nadmorskiej Ścieżki Zdrowia w Dąbkach – 100 000 zł;
• Budowa przystani kajakowej w Bukowie Morskim – 100 000 zł;
• Zakup nieruchomości w Jeżyczkach – 75 000zł;
• Modernizacja budynku w Wiekowie – 100 000 zł;
• Modernizacja świetlicy w Kopań – 107 000 zł;
• Oświetlenie uliczne – 120 000 zł;
• Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiekowicach – 100 000 zł;

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u