wojtdarlowa1Rozmowa z Radosławem Głażewskim, wójtem gminy Darłowo.

- Czy mijający był dla gminy Darłowo udany? 

- Rok 2017 był dla wszystkich bardzo trudnym rokiem. Nie tylko dla samorządu ale z pewnością także dla mieszkańców gminy. Warunki atmosferyczne były katastrofalne. Nagłe i obfite opady deszczu spowodowały problemy, z którymi wszyscy dzielnie walczyliśmy.

- Ale poradziliście sobie z zagrożeniem powodziowym. Spisały się dobrze służby, wezwał Pan wojsko, więc śmiało można powiedzieć że stał się Pan wójtem na czas niepogody. I stanął Pan na wysokości zadania.

- Apogeum było pod koniec sierpnia kiedy nawiedziły nasz region bardzo silne nawalne deszcze, które podtopiły miejscowości na terenie gminy. Tam dzielnie o majątek mieszkańców walczyli strażacy OSP, pracownicy urzędu ale przede wszystkim bardzo pomocni byli mieszkańcy, którzy bezinteresownie pomagali sąsiadom. Niestety nie był to koniec, bo skutkiem nadmiernych opadów był pęknięty wał na rzece Grabowej. Nie dalibyśmy sobie rady sami, podjęta została decyzja o wezwaniu żołnierzy, którzy pomogli nam zapobiegając katastrofie. Do dnia dzisiejszego usuwamy skutki podtopień i jesiennych deszczy. Jednak to daje wiele przemyśleń dotyczących melioracji i uregulowania stosunków wodnych. Rozpoczęliśmy akcję informacyjną dotyczącą melioracji wśród radnych i sołtysów. To wszystko co się stało uświadomiło samorządowi i mieszkańcom gminy jak wielka i nierówna jest walka z naturą.

- A co z inwestycjami?
- Ten rok to był także okres wielkich inwestycji w gminie, wydarzeń i działań, dzięki którym gmina Darłowo rozwija się i przyciąga do siebie coraz więcej turystów, inwestorów ale również i mieszkańców. Należy zaznaczyć, że na inwestycje w 2017 roku przeznaczyliśmy kwotę 12,3 mln. zł. Wiele inwestycji mamy rozpoczętych, wiele jeszcze przed nami o czym opowiem za chwilę. Główne inwestycje w trakcie realizacji są wykonywane dzięki uzyskanym dofinansowaniom. Budujemy piękną salę gimnastyczną w Kopnicy, wykonany został I etap budowy świetlicy w Zielnowie i czekamy na rozpatrzenie wniosku aby wykonać dalszą część, zrealizowana została z dofinansowaniem droga gminna w Krupach w ramach środków na infrastrukturę drogową oraz właśnie nastąpił odbiór drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – I etap na odcinku Cisowo – Zakrzewo. W tym roku przystąpiliśmy do remontu świetlic: trwają prace w świetlicy w Rusku, Jeżycach, Palczewicach, Wiekowicach, Kopań, Dobiesławiu. Obecnie wykonywane są prace budowlane w pomieszczeniach po oddziale wewnętrznym w gminnym budynku ośrodka zdrowia w Darłowie.

- Inwestycje to także drogi, w tym ta oddana ostatnio na odcinku Dąbki- Darłowo. Ile z budżetu przeznaczono pieniędzy na modernizację sieci drogowej?

- Na zadania inwestycyjne i remonty dróg wydaliśmy w tym roku ponad 6 mln. zł. Przede wszystkim zakończył się remont drogi wojewódzkiej 203 na odcinku Dąbki – Darłowo. Gmina Darłowo miała znaczny udział w tej inwestycji. Dofinansowaliśmy samorząd województwa zachodniopomorskiego w realizacji tego zadania w kwocie 1,5 mln zł, wybudowaliśmy oświetlenie wzdłuż tej drogi na odcinku Bobolin – Dąbki za kwotę 480 tys. zł. Otwarcie drogi nastąpiło 20 listopada w Dąbkach, gdzie wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Tomasz Sobieraj podkreślił jak ważna jest współpraca samorządów w realizacji zadań drogowych. Miejscowości przy tej drodze zmieniły się znacznie, powstały nowe chodniki, ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe, poprawiło się bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

- Wiem, że droga w Krupach też leżała Panu na sercu.
- Tak, drugą ważną inwestycją drogową była przebudowa drogi gminnej właśnie w Krupach. Środki na to zadanie pozyskaliśmy w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Całkowity koszt inwestycji 1,5 mln zł, połowę tej kwoty uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego. W ramach tej inwestycji powstały nowe chodniki w miejscowości Krupy oraz została zmieniona nawierzchnia asfaltowa. Celem tej inwestycji była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi i z pewnością cel ten został osiągnięty. Kolejna inwestycja drogowa to przebudowa drogi gminnej na odcinku Cisowo – Zakrzewo. Długość wyremontowanego odcinka to blisko 2,5 kilometra, koszt inwestycji 1,5 mln. zł. Ta ważna dla Gminy inwestycja była także dofinansowana ze środków samorządu województwa w ramach zadania związanego z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Kwota dofinansowania około 560 tys. zł. Wykonano odcinki drogi w miejscowości Cisowo oraz Zakrzewo w technologii bitumicznej, miejscowości łączy droga wykonana z kruszywa łamanego.


- Jak wyglądają sprawy socjalne i szkolnictwo w gminie?

- Nie tylko inwestycje liczą się dla naszego samorządu, gospodarując budżetem myślimy o naszych mieszkańcach. Wspólnie z radnymi dyskutujemy nad sprawami socjalnymi i społecznymi bo widzimy wszyscy jak są one ważne. Ten rok był pierwszym, w którym finansowaliśmy szczepienia przeciw grypie dla seniorów i muszę powiedzieć, że był to sukces, bo wiele osób korzystało widząc korzyści z profilaktyki. W dalszym ciągu fundowaliśmy szczepienia dla dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy. Wprowadziliśmy dla mieszkańców gminy wiejskiej Darłowo także finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych w dwóch gabinetach w Darłowie. Te wszystkie zadania cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, więc planujemy środki na te działania także na 2018 rok.

- A jak Darłowo przeszło przez kwestię reformy w szkolnictwie? 

- Szkoły są bardzo ważnym elementem naszej gminy. 2017 rok to trudny rok, ponieważ zmierzyliśmy się z reformą oświatową. Zmiana prawa oświatowego skutkował likwidacją klas gimnazjalnych i powstaniem ośmioklasowych szkół podstawowych. To pierwszy rok reformy i przekształciliśmy nasze szkoły bezboleśnie. Szkoły na terenie gminy są szkołami bardzo dobrze wyposażonymi, budujemy salę gimnastyczną w Kopnicy, jak ukończymy tą inwestycję przystąpimy do budowy ali gimnastycznej w szkole w Dąbkach. Realizujemy bardzo duży projekt edukacyjny dzięki któremu realizowanych jest dużo zajęć dodatkowych, szkoły są dosprzętowione dzięki środkom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie dofinansowania 900 tys. zł. Także współpraca ze szkołami społecznymi układa się bardzo dobrze. W dalszym ciągu finansujemy na ponad przeciętnym poziomie 130 % subwencji oświatowej przypadającej na ucznia. Nie jesteśmy obojętni na zadania inwestycyjne w tych placówkach edukacyjnych. Na wniosek pana dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobiesławiu wyremontowaliśmy kotłownię i wyremontowaliśmy piec CO – koszt tej inwestycji 200 tys. zł.

- Sołtysi współpracują efektywnie z Urzędem Gminy? Są to relacje partnerskie?
- Sołtysi sołectw gminy Darłowo są to ludzie bardzo aktywni. Wielu z nich wykorzystuje środki gminne oraz uzupełnia je korzystając z wielu programów jak np. SPOŁECZNIK, GRANTY SOŁECKIE czy działania w ramach inicjatywy DZIAŁAJ LOKALNIE realizowanej przez Darłowskie Centrum Wolontariatu. Są to prawdziwi lokalni liderzy. Współpraca z sołtysami układa się dobrze, często dyskutujemy, spotykamy się na komisjach, sesjach rady gminy. Bez sołtysów nie udałoby się wiele zrobić. Jest ważna ich rola między innymi także w realizacji FUNDUSZU SOŁECKIEGO. Gmina Darłowo na terenie sołectw przeznaczyła w 2017 roku kwotę 860 tys. zł na ten cel. W tej kadencji jest on realizowany z roku na rok praktycznie w 100%.

- Ale problemy na poziomie sołectw są częste, z czym zmagają się sołtysi?
- Problemy w sołectwach oczywiście występują i nie można ich porównywać. Każde sołectwo ma inne problemy ale dzięki wzajemnej współpracy z sołtysami, radami sołeckimi wspólnie je rozwiązujemy.

- Czy gmina Darłowo wykorzystuje i będzie wykorzystywać swój potencjał jako gmina turystyczna? Co poleciłby Pan turystom?
- Mamy wiele atrakcyjnych miejsc do odwiedzenia. Typowo nadmorskie miejscowości Jak Dąbki, Bobolin, Wicie, Kopań przyciągają tysiące turystów. Mamy atrakcyjne szerokie plaże, bardzo dobre ośrodki wypoczynkowe oraz pensjonaty. Stale rozwijamy naszą infrastrukturę turystyczną w miarę możliwości finansowych. Miejscowości nadmorskie przyciągają turystów spokojnym, rodzinnym charakterem. Bardzo ważny dla naszej gminy jest status uzdrowiska Dąbki, który za wszelką cenę chcemy utrzymać.

 

- To znaczy? Jaki ma Pan pomysł na rozwój Dąbek?

- Przygotowujemy się do wydobywania borowiny, uchwalony został plan przestrzennego zagospodarowania strefy A uzdrowiska. Dzięki także inwestycjom zakładów uzdrowiskowych wkrótce Dąbki staną się największym dziecięcym uzdrowiskiem w Polsce. Turystom można polecić także liczne gospodarstwa agroturystyczne, położone w bliskości lasów, w spokoju a także lokalną, tradycyjną kuchnią przyciągają wiele osób nie tylko z Polski. Gmina Darłowo to przede wszystkim dla turysty piękne plaże, aktywny wypoczynek, piękne zabytki.

- Jakie są plany budżetowe i rozwojowe gminy w 2018 roku?
- Planów inwestycyjnych na 2018 rok jest bardzo dużo. Zaraz zostanie uchwalony budżet i po nowym roku rozpoczynamy prace. Przede wszystkim kończymy salę gimnastyczną w szkole w Kopnicy, będziemy budować dalej świetlicę w Zielnowie zaraz po uzyskaniu dofinansowania. Oczywiście dostaliśmy dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w Barzowicach, będziemy ubiegać się o dofinansowanie na dalszy etap drogi z funduszu ochrony gruntów rolnych. Wiele będzie się działo w 2018 roku ale to jeszcze jest na etapie prowizorium budżetowego. Nie powiedziałem ale będzie realizowana bardzo duża inwestycja - Przebudowa przystani żeglarskiej w Dąbkach. Inwestycja ta jest największa w tej kadencji, jej koszt całkowity wynosi 7 mln zł w tym dofinansowanie w kwocie 2,5 mln. zł w ramach RPO województwa zachodniopomorskiego. W 2018 roku będziemy realizować bardzo dużo inwestycji wodno – kanalizacyjnych: m in. budowa kanalizacji w miejscowości Zakrzewo, budowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Kowalewice, budowę sieci wodociągowej z Zakrzewa do Sulemic, budowa sieci wodociągowej pomiędzy Bukowem Morskim a Dąbkami.

- Planuje Pan ponowne ubieganie się o fotel włodarza?
- Oczywiście, że zamierzam w dalszym ciągu ubiegać się o fotel wójta, gdyż uważam że jedna kadencja to za mało aby zrealizować swoje plany. Mam nadzieję, że uzyskam poparcie mieszkańców i uda mi się dalej dla nich służyć. W tej kadencji bardzo dobrze współpracuje mi się z radnymi Rady Gminy oraz sołtysami. To dzięki wzajemnemu zaufaniu wiele możemy zdziałać.

 

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

zyczeniagminadarlowo

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 DB MACIEJ TYSZKA baner

 

 

PokaLogo promocja torba

 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u